life is not a composition of things that you think or planned, 
it's just the things that you do in your whole 
existence... VT. 

 

 

PUBLICATIONS

 

Assoc. Prof. M. Volkan TURKER (PhD, MA, MBA, BSc)

 

ARTICLES

 

İNEL MEHMET NURİ, TÜRKER MALİK VOLKAN (2016).  “Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi”.  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(2), 161-180. (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TÜRKER MALİK VOLKAN,İNEL MEHMET NURİ (2016).  “Is There a Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances?  The position of Turkey in Europe”.  Marmara Business Review, 1(1), 51-62. (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TAŞTAN SEÇİL, TÜRKER MALİK VOLKAN (2014).  “A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement  The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 943-947., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.08.306 (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TÜRKER MALİK VOLKAN, İNEL MEHMET NURİ (2013).  “Is it Enough to be Entrepreneurial? Enhancing the  Value Added  Created by SMEs in Turkey through Innovation”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 397-406., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.044 (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TÜRKER MALİK VOLKAN, İNEL MEHMET NURİ (2012).  “The Effect of Locus of Control Orientation on Perceived Individual Innovativeness  An Empirical Research in Turkey”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 879-888., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1066 (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2012).  “A model proposal oriented to measure technological innovation capabilities of business firms   a research on automotive industry”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 147-159., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.019 (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2011).  “Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Üretilen Lisansüstü Tez Çalışmalarında Süregelen Metodolojik Bir Hata: “Uygulama” “Araştırma” Ayırımının Yapılamaması”.  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 261-272. (Please click this link in order to download the PDF version of this article).

 

CHAPTERS IN BOOKS

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2016), Editör: Yıldız, Müge Leyla. Bölüm adı: “Liderlik ve Yeniliği Yönetebilme: Yenilik Liderliği”. Liderlik Çalışmaları, Beta Yayın A.Ş., Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 295, ISBN:9786053335061, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN,İNEL MEHMET NURİ,BAKOĞLU REFİKA,KOCAMAZ İLKE (2016),  Editör: Bakoğlu, Refika Yıldız, Müge Leyla. Bölüm adı: “Yetkinlik Analizi”. Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Beta Basım A.Ş., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 135, ISBN:978 - 605 - 333 - 802 - 4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2013),  Editör:Yıldız Müge Leyla. Bölüm adı: “Liderlik ve Yeniliği Yönetebilme: Yenilik Liderliği”. Liderlik Çalışmaları, Beta, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 291, ISBN:9786053779131, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

PAPERS (SUBMITTED IN INTERNATIONAL CONFERENCES)

 

İNEL MEHMET NURİ,TÜRKER MALİK VOLKAN (2015).  “Is there a Difference in Terms of Job Selection Decisions between Different Personality Types? An Empirical Research”.  17th Eurasia Business and Economics Society Conference (Tam Metin Bildiri)

 

AYDIN BURCU, TÜRKER MALİK VOLKAN (2015).  “The Relationship between the Perceptions of Emotional Intelligence and Transformational Leadership Behaviors of Managers of Foreign Invested Companies  A Research on Banking Sector”.  17th Eurasia Business and Economics Society Conference (Tam Metin Bildiri)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN, İNEL MEHMET NURİ (2015).  “Is there a significant difference in transformational leadership behavior between managers who have different personality types? An empirical research on Turkish 112 Emergency Communications Center managers”.  11th International Strategic Management Conference: Advances in Strategic Management Theory and Practice (Tam Metin Bildiri)

  

TAŞTAN SEÇİL, TÜRKER MALİK VOLKAN (2014).  “A study of the relationship between organizational culture and job involvement  The moderating role of psychological conditions of meaningfulness and safety”.  Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty LUMEN 2014 Conference, 149, 943-947., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.08.306 (Tam Metin Bildiri)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN, İNEL MEHMET NURİ (2012).  “Is there a relation between entrepreneurial perceptions and national innovation performances? The position of Turkey in Europe”.  2nd International Congress Age of New Economy and New Jobs: Economy of Values, Sustainability, Responsibility and Health (Tam Metin Bildiri)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN, İNEL MEHMET NURİ (2012).  “Is it enough to be entrepreneurial? Enhancing the  value added  created by SMEs in Turkey through innovation”.  2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, 75, 397-406., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.044 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:515100)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN,İNEL MEHMET NURİ (2012).  “The effect of locus of control orientation on perceived individual innovativeness  An empirical research in Turkey”.  8th International Strategic Management Conference New Opportunities for Global Collaboration & Strategic Alliances in the Era of ‘New Normal’, 58, 879-888., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1066 (Tam Metin Bildiri)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2011).  “A Model Proposal Oriented to Measure Technological Innovation Capabilities of Business Firms   A Research on Automotive Industry”.  International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, 41, 147-159., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.019 (Tam Metin Bildiri)

 

PAPERS (SUBMITTED IN NATIONAL CONFERENCES)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN,İNEL MEHMET NURİ (2014).  “Bireylerin Girişimciliğe Yönelik Öz Yeterlilik İnanışları ile Yenilikçilik Düzeylerine İlişkin Algılamalarının  Kontrol Odağı İnanışları ile Girişimcilik Yönelimleri Arasındaki İlişki Üzerine Ilımlaştırıcı Etkileri  Üniversite Öğrencilerine Yönelik Görgül Bir Araştırma”.  13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 623-626. (Özet Bildiri)

 

YOZGAT UĞUR, TÜRKER MALİK VOLKAN (2011). “İnsan Kaynakları Yönetiminin Karanlıkta Kalan İşlevi İşten Çıkarma”.  19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Özet Bildiri)

 

TÜRKER MALİK VOLKAN (2007).  “Verimlilik mi? Meşruiyet mi? ISO 9000 Kalite Yönetimi Sisteminin Ülkemizde Yayılımı Çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Tarafından Benimsenme ve Vazgeçilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”.  4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi "Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat (Tam Metin Bildiri)

 

SARUHAN ŞADİ CAN, TÜRKER MALİK VOLKAN (2005).  “Lisansüstü Adaylarının Çoklu Zekâ Teorisine Dayalı Kişisel Zekâ Algılamaları İle Başvuruda Bulundukları Bilim Dalı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”.  13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri)

 

SARUHAN ŞADİ CAN, TÜRKER MALİK VOLKAN (2003). “Personeli Güçlendirme Yüksek Performans için Olmazsa Olmaz Bir Gereklilik mi? Geçici Bir Yönetim Hevesi mi? Yoksa Hepsinden Öte Bir İnsan Kaynakları Stratejisi mi? Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”.  11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri)

 

LECTURES & SEMINARS

 

“Liderlik ve Örgütsel Davranış”; Micro-MBA Programı, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 06 Kasım 2016, İstanbul.

“Yöneticilik Becerileri” & “Liderlik Becerileri”; Tamaş Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetici Geliştirme Eğitim Programı, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 13-14 Ağustos 2016, İstanbul.

“Kurumsal Yönetim ve Liderlik”; Sağlık A.Ş. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 12 Ağustos 2016, İstanbul.

“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”; Micro-MBA Programı, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 16 Nisan 2016, İstanbul.

“Liderlik ve Örgütsel Davranış”; Micro-MBA Programı, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 09 Nisan 2016, İstanbul.

“Liderlik ve Örgütsel Davranış”; Micro-MBA Programı, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 06 Aralık 2015, İstanbul.

“Liderlik, Liderlik Teorileri, Liderlik Tarzları”, “Zor İnsanlarla Kolay İletişim”, “Zaman Yönetimi”, “Etkili Sunum Teknikleri”; 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetici Eğitim Semineri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 23 Ocak 2015, Antalya.

“Etkin Liderlik ve Koçluk”; DGS Baskı Teknolojileri Liderlik Akademisi, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 12 Saatlik Ders. 26-27 Nisan 2014, İstanbul.

“Zaman Yönetimi”; Türk Silahlı Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Oryantasyon Programı, Yedi Haftalık (2x7) Eğitim Programı, Kasım 2013 - Şubat 2014, İstanbul.

“Liderlik”; SYK Gümrük Müşavirliği Liderlik Akademisi, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 12 Saatlik Ders. 6-7 Temmuz 2013, İstanbul.

“Liderlik”; SYK Gümrük Müşavirliği Liderlik Akademisi, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 12 Saatlik Ders. 22-23 Haziran 2013, İstanbul.

“Etken Sunum Teknikleri”; SYK Gümrük Müşavirliği Liderlik Akademisi, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; 6 Saatlik Ders. 18 Mayıs 2013, İstanbul.

“İnovasyon Nedir?” Marmara Üniversitesi Değişim Yönetimi Kulübü, İnovasyon'13 Konferansı Açılış Konuşması, 28 Şubat 2013, İstanbul.

“Bilimsel Araştırma Yöntemleri”; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, Oniki Saatlik Eğitim Programı, Mayıs 2013, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, 23. Dönem KOMKARSU Programı, Onbeş Saatlik Eğitim Programı, Nisan-Mayıs 2013, İstanbul.

“Yönetim Bilimi 2”; Hava Harp Okulu, Yönetim Bilimleri Bölümü, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı, Güz Dönemi Birinci Sınıf, 3 saat/hafta.

“İnsan Kaynakları Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, 22. Dönem KOMKARSU Programı, Onbeş Saatlik Eğitim Programı, Aralık 2012, İstanbul.

“Zaman Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava, Deniz, Kara Harp Akademileri, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 03 Ekim 2012, İstanbul.

“Zaman Yönetimi” ve “Risk Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava, Deniz, Kara Harp Akademileri, KOMKARSU Programı, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 5 Temmuz 2012, İstanbul.

“Yönetim Bilimi 1” ; Hava Harp Okulu, Yönetim Bilimleri Bölümü, 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı, Bahar Dönemi Birinci Sınıf, 3 saat/hafta.

“İnsan Kaynakları Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, 21. Dönem KOMKARSU Programı, üç Haftalık (Onbeş Saat) Eğitim Programı, Mart - Nisan 2012, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, 20. Dönem KOMKARSU Programı, Dört Haftalık (Yirmi Saat) Eğitim Programı, Ekim - Kasım - Aralık 2011, İstanbul.

“Zaman Yönetimi” ve “Risk Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava, Deniz, Kara Harp Akademileri, KOMKARSU Programı, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 25 Kasım 2011, İstanbul.

“Zaman Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava, Deniz, Kara Harp Akademileri, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 07 Ekim 2011, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, KOMKARSU sınıfı, Yirmi Saatlik Eğitim Programı, Haziran 2011, İstanbul.

“Zaman Yönetimi” ve “Risk Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava, Deniz, Kara Harp Akademileri, KOMKARSU Programı, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 26 Nisan 2011, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi” ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, KOMKARSU Programı, Dört Haftalık (Yirmi Saat) Eğitim Programı, Aralık 2010 - Ocak 2011, İstanbul.

“Toplam Kalite Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava ve Deniz Harp Akademileri 2. Sınıf, Bir Günlük (Beş Saat) Eğitim Programı, 19 Haziran 2009, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava ve Deniz Harp Akademileri 1. Sınıf, Dört Haftalık (Yirmi Saat) Eğitim Programı, Haziran 2009, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, KOMKARSU sınıfı, Yirmi Saatlik Eğitim Programı, Nisan 2009 – Mayıs 2009, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, KOMKARSU sınıfı, Yirmi Saatlik Eğitim Programı, Kasım 2008 – Aralık 2008, İstanbul.

“İnovasyon” (Doç. Dr. Deniz Börü ile birlikte); T.C. Marmara Üniversitesi, Girişimcilik Kulübü, Ekonomi Sempozyumu, 7 Mayıs 2008, İstanbul.

“İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Harp Akademileri Komutanlığı, Oniki Saatlik Eğitim Programı, 19 Haziran 2007 - 13 Temmuz 2007, İstanbul.

“İş Görüşmelerinde Etken İletişim ve Beden Dili”, T.C. Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Kulübü, Kasım 2005 ve 30 Mart 2006, İstanbul.

“Yönetimde Karar Verme Teknikleri”, Türk Silahlı Kuvvetleri, Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Konferans, 04 Kasım 2004, İstanbul.

 

AREAS OF INTEREST

 

·İşletme Bilimine Giriş
·İşletme Yönetimi
·Liderlik

·Yöneticilik Becerileri & Liderlik Becerileri
·İnsan Kaynakları Yönetimi

·Örgütsel Davranış
·Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri
·Toplam Kalite Yönetimi
·Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

·İnovasyon Yönetim
·İletişim Becerileri ve Beden Dili

·Eğiticinin Eğitimi
·Bilimsel Araştırma Yöntemleri
·Zaman Yönetimi → TEBKOBİ TV Röportajı 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm (Röportajları izlemek için bağlantılara tıklayınız)
·Toplantı Yönetimi
·Risk Yönetimi

 

Tezler

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, 30 Ocak 2009.
Tezin Adı: İşletmelerin Teknolojik Yenilik Kabiliyetlerinin Ölçümüne Yönelik Bir Model Önerisi - Otomotiv Ana Sanayi Üreticisi İşletmeler Kapsamında Bir Araştırma. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şadi Can SARUHAN

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2006.
Tezin Adı: İşletme Yönetiminde Yeni Kavram ve Yaklaşımları Benimseme ve Vazgeçme Nedenleri – ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Yayılımı Üzerine Bir Araştırma. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Göksel ATAMAN

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans, Bitirme Projesi, Haziran 2001.
Projenin Adı: Personel Güçlendirme. Proje Danışmanı: Prof. Dr. Şadi Can SARUHAN

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitirme Tezi, Haziran 2000.
Tezin Adı: Makina Mühendisliğinde Bilgisayarın Yeri ve Çeşitli Uygulamalar. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Paşa YAYLA

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Sunumlu Proje, Şubat 2000.
Projenin Adı: Mühendislik Plastisitesi: Kalıcı Şekil verme Teorisinin Doğası. Proje Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim UZMAN

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Proje, Temmuz 1999.
Projenin Adı: Sonsuz Vida Mekanizmaları. Proje Danışmanı: Doç. Dr. Remzi ASLAN

Yayın ve Tanıtım Çalışmaları

· Educaturk Eğitim Fuarı, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. tanıtım çalışması, 09-12 Mart 2006.

· "T.C. Marmara Üniversitesi 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı" hazırlanması, Mayıs 2005.

· Educaturk Eğitim Fuarı, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Tanıtım Çalışması, 11-13 Şubat 2005.

· “T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberi” hazırlanması, 4. Baskı, Temmuz 2004.

· “T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberi” hazırlanması, 3. Baskı, Temmuz 2003.

· “T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberi” hazırlanması, 2. Baskı, Ağu. 2002.

· “T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001-2002 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberi” hazırlanması, 1. Baskı, Ağu. 2001.

Katıldığı Kongreler, Seminerler

· 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Beykent University, October 11-13, 2012, Istanbul, Turkey.

· 8th International Strategic Management Conference New Opportunities for Global Collaboration & Strategic Alliances in the Era of ‘New Normal’, Beykent University, Gebze Institute of Technology, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain.

· International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Beykent University, December 2-4, 2011, Istanbul, Turkey.

· 5. Yönetim ve Organizasyon Yaz Semineri (YOYSEM 2011), T.C. Akdeniz Üniversitesi, 20-24 Haziran 2011, Antalya.

· 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale.

· 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi "Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat", T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 07-08 Aralık 2007, İstanbul.

· 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.

· 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul.

· 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 27-29 Mayıs 2004, Bursa.

· 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 22-24 Mayıs 2003, Afyon.

· 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 23-25 Mayıs 2002, Antalya.

· 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, T.C. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 24-26 Mayıs 2001, İstanbul.

· T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalite Yönetimi Konferans Dizisi, 2. Konferans; Kalite Yönetim Sistemi 2000 Revizyonu, 12 Kasım 2001, İstanbul.

· T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalite Yönetimi Konferans Dizisi, 1. Konferans; Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti, 22 Ekim 2001, İstanbul.