İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İletişim Sayfası

    Bu sayfada neler bulacaksınız?                 

Bu sayfada, dersimize ait; amaç, kapsam bilgilerini okuyabilir, haftalık ders notlarını ve ders ile ilgili diğer belgeleri bilgisayarınıza indirebilir, ders duyurularını okuyabilirsiniz.

vturker@gmail.com e-posta adresi ile bana, dersimiz hakkında soru sorabilir, istek ve/veya şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Bunun dışında yapmanızı önereceklerim; mümkün olduğunca derse devam etmek ve dersimiz ile ilgili önerdiğim kitapları ve yayınları okumaktır.

Hepinize başarılar dilerim.

Doç. Dr. M. Volkan Türker

    Dersin künyesi                                          

Bölüm : İşletme (Yaz okulu)
Anabilim Dalı : İnsan Kaynakları Yönetimi
Saat/hafta : 6 (Teorik)
AKTS : 4
Ders günü ve saatleri : Perşembe, 09:00 - 15:50

    Dersin amacı ve kapsamı                          

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) kapsamında yer alan temel fonksiyonların mikro ve makro düzeylerde (işletmeler bazında ve küresel perspektiften) mukayeseli biçimde incelenmesidir. Dersin teması, işletmelerdeki insan kaynağının etkili ve verimli biçimde yönetilmesini ve bu sayede optimum fayda elde edilmesini sağlayacak İKY sisteminin geliştirilmesidir. Bu dersi alan öğrencilerin, İKY’nin önemli konularını, İK yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunları, İK departmanlarının işlevleri ve organizasyon içindeki stratejik önemini kavramaları beklenmektedir. Bu doğrultuda; İKY’nin gelişimi ve işlevleri; insan kaynakları planlaması; iş analizi ve is tanımları; personel bulma, seçme ve yerleştirme süreci; işe alıştırma; eğitim; yetiştirme ve geliştirme, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme ve ödüllendirme, iletişim, motivasyon ve liderlik geliştirme konuları irdelenmektedir.

    Bilgisayarınıza indirebilecekleriniz           

Haftalık Ders İçerikleri (YAZ OKULU)
1. Hafta - Genel Giriş, İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Giriş: İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı, 21. Yüzyılda İKY, Personel Yönetimi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Geçiş İndir ( Pdf dosyası)

İndir ( Pdf dosyası)

2. Hafta - İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları, Yetkinlikler, Yetkinlik Bazlı İKY, İndir ( Pdf dosyası)
3. Hafta - İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler
Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon).
İndir ( Pdf dosyası)

 

İndir ( Pdf dosyası)

4. Hafta - YAZ OKULU VİZE SINAVINA "İŞ ANALİZİ" KONUSU DAHİLDİR, "İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI" KONUSU DAHİL DEĞİLDİR - BAŞARILAR DİLERİM  
5. Hafta - Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma (Konunun devamı)

Önceki konunun devamı

6. Hafta - İKY'de Eğitim: Yetiştirme ve Geliştirme

                Performans Yönetimi

İndir ( Pdf dosyası)

İndir ( Pdf dosyası)

7. Hafta - Performans Yönetimi (Konunun devamı)

Önceki konunun devamı

8. Hafta - Kariyer Yönetimi

                İş Değerleme

                Ücret Yönetimi

İndir ( Pdf dosyası)
İndir ( Pdf dosyası)

İndir ( Pdf dosyası)
İndir ( Pdf dosyası)

İndir ( Pdf dosyası)
İndir ( Pdf dosyası)

9. Hafta - YAZ OKULU FİNAL SINAVI - BAŞARILAR DİLERİM Başarılar dilerim J

Final Haftası

 

Önemli not: Yukarıda bağlantıları yer alan ders notları; derste not tutma gereksinimini azaltmak amacıyla, çok sayıda kaynaktan tarafımca derlenmiş olup, bilimsel yayın niteliği taşımadığından ötürü kaynak gösterim kurallarına riayet edilerek düzenlenmemiştir. Bu nedenle söz konusu ders notlarında yer alan hiç bir ifade veya bilgi, akademik çalışmalarda kaynak alınarak kullanılamazlar.

Önerdiğim Kitaplar, Yayınlar                          

Prof. Dr. Şadi Can Saruhan
Dr. Müge Leyla Yıldız
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Canan Çetin
Dr. Esra Dinç Özcan
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Cavide Uyargil, vd. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Dursun Bingöl İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları