İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri Dersi İletişim Sayfası

    Bu sayfada neler bulacaksınız?                 

Bu sayfada, dersimize ait; amaç, kapsam bilgilerini okuyabilir, haftalık ders notlarını ve ders ile ilgili diğer belgeleri bilgisayarınıza indirebilir, ders duyurularını okuyabilirsiniz.

vturker@gmail.com e-posta adresi ile bana, dersimiz hakkında soru sorabilir, istek ve/veya şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Bunun dışında yapmanızı önereceklerim; mümkün olduğunca derse devam etmek ve dersimiz ile ilgili önerdiğim kitapları ve yayınları okumaktır.

Hepinize başarılar dilerim.

Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

    Dersin künyesi                                          

Bölüm : İşletme
Anabilim Dalı : İnsan Kaynakları Yönetimi
Saat/hafta : 3 (Teorik)
AKTS : 5
Ders günü ve saatleri : Salı  B.Ö. : 13:00 - 15:45
Salı  İ.Ö.  : 17:00 - 19:45

    Dersin amacı ve kapsamı                          

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) kapsamında yer alan temel fonksiyonların mikro ve makro düzeylerde (işletmeler bazında ve küresel perspektiften) mukayeseli biçimde incelenmesidir. Dersin teması, işletmelerdeki insan kaynağının etkili ve verimli biçimde yönetilmesini ve bu sayede optimum fayda elde edilmesini sağlayacak İKY sisteminin geliştirilmesidir. Bu dersi alan öğrencilerin, İKY’nin önemli konularını, İK yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunları, İK departmanlarının işlevleri ve organizasyon içindeki stratejik önemini kavramaları beklenmektedir. Bu doğrultuda; İKY’nin gelişimi ve işlevleri; insan kaynakları planlaması; iş analizi ve is tanımları; personel bulma, seçme ve yerleştirme süreci konuları irdelenmektedir.

    Bilgisayarınıza indirebilecekleriniz           

Tarihler Haftalık Ders İçerikleri
15 Eylül 2015 1. Hafta - Genel Giriş - Kayıt Haftası

---

22 Eylül 2015 2. Hafta - Bayram Tatili

---

29 Eylül 2015 3. Hafta - Genel Giriş, İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçlerine Giriş İndir ( Pdf dosyası)
6 Ekim 2015 4. Hafta - İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları

İndir ( Pdf dosyası)

13 Ekim 2015 5. Hafta - İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları

Önceki konunun devamı

20 Ekim 2015 6. Hafta - İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinlikler: Tanımı, İş Analizinde Kullanılan Teknikler, İş Analizi Süreci, İş Tanımları

Önceki konunun devamı

27 Ekim 2015 7. Hafta - İş Tanımı proje sunumları

---

3 Kasım 2015

8. Hafta - İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler

İndir ( Pdf dosyası)
10 Kasım 2015

9. Hafta - VİZE SINAVLARI

Başarılar dilerim J

17 Kasım 2015 10. Hafta - İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler

Önceki konunun devamı

24 Kasım 2015 11. Hafta - İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler

Önceki konunun devamı

1 Aralık 2015 12. Hafta - İnsan Kaynakları Planlaması: Tanımı ve Önemi, Amaç ve Kapsamı, İK Planlamasını Etkileyen Faktörler

Önceki konunun devamı

8 Aralık 2015 13. Hafta - Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon). İndir ( Pdf dosyası)
15 Aralık 2015 14. Hafta - Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon).

Önceki konunun devamı

22 Aralık 2015 15. Hafta - Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon).

Önceki konunun devamı

29 Aralık 2015 16. Hafta - Personel Bulma, Seçme ve İşe Alma: Tanımı, İnsan Kaynağı gereksinmesinin tespiti, İç ve Dış Kaynaklar, Seçme Süreci; Testler, İş Görüşmeleri, Referans Kontrol. İşe Alma ve İşe Alıştırma (Oryantasyon).

Önceki konunun devamı

5 Ocak 2016

Final Haftası

Başarılar dilerim J

Önemli not: Yukarıda bağlantıları yer alan ders notları; derste not tutma gereksinimini azaltmak amacıyla, çok sayıda kaynaktan tarafımca derlenmiş olup, bilimsel yayın niteliği taşımadığından ötürü kaynak gösterim kurallarına riayet edilerek düzenlenmemiştir. Bu nedenle söz konusu ders notlarında yer alan hiç bir ifade veya bilgi, akademik çalışmalarda kaynak alınarak kullanılamazlar.

Önerdiğim Kitaplar, Yayınlar                          

Prof. Dr. Şadi Can Saruhan
Dr. Müge Leyla Yıldız
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Canan Çetin
Dr. Esra Dinç Özcan
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Cavide Uyargil, vd. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Dursun Bingöl İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları