"Bilimsel Araştırma Yöntemleri" ve "Proje Hazırlama" Dersleri İletişim Sayfası

    Bu sayfada neler bulacaksınız?                 

Bu sayfada, dersimize ait; amaç, kapsam bilgilerini okuyabilir, haftalık ders notlarını ve ders ile ilgili diğer belgeleri bilgisayarınıza indirebilir, ders duyurularını ve sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

vturker@gmail.com e-posta adresi ile bana, dersimiz hakkında soru sorabilir, istek ve/veya şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Bunun dışında yapmanızı önereceklerim; mümkün olduğunca derse devam etmek ve dersimiz ile ilgili önerdiğim kitapları ve yayınları okumaktır.

Hepinize başarılar dilerim.

Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

    Dersin künyesi                                          

Anabilim Dalı : İşletme
Bilim Dalı : İnsan Kaynakları Yönetimi
Dönem : 2013-2014 Güz
Program : Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans
Saat/hafta : 3 (Teorik)
AKTS : 3
Ders günü ve saatleri : Perşembe, 13:00 - 15:45 (Tezli)
Pazartesi, 18:30 - 21:15 (Tezsiz)
Görüşme günü ve saati : Pazartesi, 17:30 - 18:30
Perşembe, 17:00 - 18:30
Cuma, 13:00 - 15:00
Görüşme yeri : A Blok 3. Kat, Dekanlık ofisi

    Dersin amacı ve kapsamı                          

Bu derste, sosyal bilimlerde -özellikle de insan kaynakları yönetimi alanında- yürütülen bilimsel araştırmaların temel işleyişi; bilimsel araştırmada veri, ölçme, evren ve örneklem konuları ile veri analizinde sıkça kullanılan nicel ve nitel analiz yöntemleri irdelenecek, katılımcıların söz konusu yöntemler arasındaki farkları, kullanım yerlerini ve amaçlarını bilir ve uygulamaya aktarır seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

    Bilgisayarınıza indirebilecekleriniz           

Haftalık Ders İçeriği İndir ( Pdf dosyası)
Dönem Projesi Yönergesi İndir ( Pdf dosyası)
Haftalık Ders İçerikleri  
1. Hafta Tanışma ve ders tanıtımı yapıldı.
İndir ( Pdf dosyası)
2. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
3. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
4. Hafta Önceki konunun ve sunumun devamı
5. Hafta Önceki konunun ve sunumun devamı
6. Hafta Önceki konunun ve sunumun devamı
7. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
8. Hafta

İndir ( Pdf dosyası)

9. Hafta

İndir ( Pdf dosyası)

10. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
11. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
12. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
13. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
14. Hafta İndir ( Pdf dosyası)
15. Hafta

J Final Sınavı J

Önemli not: Yukarıda bağlantıları yer alan ders notları; derste not tutma gereksinimini azaltmak amacıyla, çok sayıda kaynaktan tarafımca derlenmiş olup, bilimsel yayın niteliği taşımadığından ötürü kaynak gösterim kurallarına riayet edilerek düzenlenmemiştir. Bu nedenle söz konusu ders notlarında yer alan hiç bir ifade veya bilgi, akademik çalışmalarda kaynak alınarak kullanılamazlar.

  Önerdiğim Kitaplar, Yayınlar (abecesel sırada)              

Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu, Yıldırım; Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.
Baş, T.; Anket, Seçkin Yayınları, 2008.
Baş, T.; Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 2008.
Saruhan, Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınları, 2005.
Sipahi, Yurtkoru, Çinko; Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi, 2008.
Yıldırım, C.; Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2000.